Chcete se dozvědět zajímavosti o čápech a projektu Flystork?
Sledujte s námi přílet Toma a Týny, pečování o hnízdo a mladé čápy. I to, jak se mladíci učí létat a chystají se na svůj let do teplých krajin.
Číst více
RADOST na komíně

Mít čápa „na komíně“ přináší štěstí a skvělou společnost jednoho z našich nejkrásnějších ptáků. Ovšem čapí hnízdo je obrovská stavba a připravit stabilní základ není zcela snadné. Komín v Třebíči jsme v loňském roce nechali zpevnit ocelovými pásy.  

Čápa bíléhometr vysokého bíločerného krasavce s dlouhým červeným zobákem, nelze přehlédnout. Jeho život je spjat se zemědělskou krajinou, závisí na ohleduplném způsobu hospodaření. Tito krásní ptáci v minulých letech doplatili na úbytek mokřadů a velkých zemědělských změn v krajině. Poslední dobou se však počty čápů mírně zvyšují, především v částech střední a východní Evropy. Děkujeme za to také webkamerám. Lidem není život čápů lhostejný. U nás každoročně zahnízdí přes 800 párů a doufejme, že budou hnízdit i nadále. Ohleduplní a na budoucnost myslící hospodáři sázejí na biologickou ochranu, věší budky pro dravce a sovy, instalují bidýlka, pečlivě promýšlejí osevní plány. A velkými pomocníky jsou i volavky a čápi, kteří hraboše na polích rovněž loví.
KRÁSNÝ PTÁK s dlouhým krkem

Čáp bílý náleží k čeledi čápovitých (Ciconidae), jež zahrnuje 19 druhů, vyznačujících se typickou stavbou těla – dlouhýma nohama, krkem a zobákem a dlouhými a širokými křídly, které umožňují mistrné plachtění. Všichni čápovití mají i podobný způsob života – obývají otevřená stepní prostranství, hnízdí na vyvýšených místech a dlouhým obratným zobákem loví potravu brouzdajíce mělkou vodou nebo kráčejíce po souši.  Většina druhů žije v tropických a subtropických oblastech a čápi, kteří se naučili žít v chladnějších koutech Země – jako je náš čáp bílý – se ke svým příbuzným do teplých krajin vracejí alespoň na zimu.

Čápi bílí se rádi procházejí otevřenou krajinou v blízkosti řek či rybníků. Dovedou lovit jak žáby a ryby v mělké vodě, tak hraboše na poli. Nepohrdnou ani ještěrkou či hadem, větší larvou hmyzu. Na zimovišti v Africe hodují na velkých hejnech sarančat.
Jak se daří třebíčským čápům

V letošním roce (2022) jsme zařazeni do programu kroužkování mladých čápů.

V roce 2020, jsme začali, podrobněji, sledovat hnízdo třebíčských čápů. Odkryli jsme zajímavé příběhy a chod čapí domácnosti.

Jak se dařilo čápům před nainstalováním kamery, kolik měli mladých, a kdy se vracel Tom z teplých krajin?

Počty mladých, vyvedených čápů:

2021 – 5 vajec, 4 mláďata, vyvedena 2 mláďata

2020 – 4 vejce, 3 mláďata, vyvedena 2 mláďata

2019 – vyvedena 2 mláďata

2018 – vyvedena 2 mláďata

2017 – 3 mláďata, vyvedena 2 mláďata

2016 – vyvedeno 5 mláďat

2015 – vyvedena 3 mláďata

2014 – vyvedena 3 mláďata

 

Návraty Toma a Týny:

1. dubna 2021 – první se vrátila samice Týna, o pár hodin později přilétá Tom

20. března 2020 – první se vrátil Tom, Týna se k němu přidává až 6. dubna

2019 – 9. března

2018 – 21. března

2017 – 28. března

2016 – 31. března

2015 – 24. března

RYCHLÝ RŮST mladých čápů

Samice klade tři až pět vajec, které se vylíhnou po měsíci. S prvními náročnými leteckými pokusy začnou mláďata až ve stáří dvou měsíců a zcela se osamostatní ještě o týden či dva déle. Do té doby je starostliví rodiče učí všemu, co budou pro život potřebovat.

Čápi zcela dospívají až ve třech letech, do „svatby“ se také nijak nehrnou. Poprvé zahnízdí většinou ještě o pár let později. Z toho plyne, že čáp bílý musí mít poměrně dlouhý život – až přes třicet let, jak ukázaly nálezy kroužkovaných jedinců. V zajetí byl zaznamenán dokonce úctyhodný věk 48 let.

Další ZAJÍMAVOSTI o čápech
Jak to všechno začalo?

Projekt Čápi Třebíč vznikl v souladu s novým brandem sportovní prodejny Fly stork v Třebíči. Prodejna je neodmyslitelně spojena s komínem, na kterém se čapí hnízdo nachází již více než 10 let. Fly stork je jedním z největších prodejců cyklistického zboží předních značek v České republice a disponuje velkými skladovými prostory. Plusy prodejny jsou služby spojené s cyklistikou – servis a půjčovna elektrokol, kol.

Život s těmito tvory nás přiměl k myšlence umístit webkameru, která umožní lidem ze širokého okolí sledovat čápy a jejich mláďata.

Ve spolupráci s ornitology a ochránci přírody, jsme prošli veškeré informace, které byly nezbytně nutné k tomu, aby nedošlo k narušení a ohrožení života čápů na třebíčském hnízdě. I přes varování, že záběry mohou být pro citlivé jedince neúnosné, jsme se rozhodli začít psát příběh třebíčských čápů. Ukázat lidem, jak příroda funguje v blízkosti jejich obydlí, jak žijí poslové jara, kteří neváhají zdolat dlouhou a nebezpečnou cestu z teplých krajin sem do Třebíče, aby zde každý rok vyvedli nové generace bílých čápů.

Historky z hnízda jsou vtipné, napínavé, velmi překvapivé a samozřejmě nechybí ani ty smutné až „nervy drásající“. Ze sledování jsme se dozvěděli o těchto krásných tvorech fakta, která jsme netušili. Sledujte čápi s námi.

Hlavní partner:
Partneři projektu:
Kde nás najdete?